جهت تهیه هر کدام از محصولات سایت می توانید با شماره 02161791515 تماس حاصل نموده و یا عدد 1 را به شماره 10009594 پیامک نمایید تا در اسرع وقت همکاران ما سفارش شما را ثبت نمایند.

آموزش گره زدن بند کفش

آموزش گره زدن بند کفش

 

 

براي بستن بند کفش روش‌هاي بسيار زيادي وجود دارد. شما مي‌توانيد بند کفش خود را به روش‌هاي متفاوتي گره بزنيد.

 

گره پاپيوني

کفش را روبروي خود قرار دهيد. يک‌بند را در دست چپ و بند ديگر را در دست راست خود بگيريد.

بند سمت چپ را بروي بند سمت راست قرار دهيد.

در اين مرحله با بند سمت راست حلقه‌اي ايجاد مي‌شود.

انتهاي بند راست را گرفته و آن را دور بند چپ بپيچيد. سپس بند را زير حلقه سمت راست که ايجادشده است ببريد توجه داشته باشيد بردن بند کفش زيرحلقه سمت راست از مهم‌ترين نکاتي است که بايد مورد توجه قرار بگيرد و اگر اين مرحله را درست انجام دهيد موجب مي‌شود که بند به‌صورت افقي روي کفش‌هايتان قرار بگيرد.

در مرحله پنجم با کمک بند سمت چپ که در فضاي ايجادشده قرار دارد هر دو حلقه را نگه‌داريد و گره ايجادشده را در جهت مختلف بکشيد تا گره سفت و محکم شود.

بهتر است گره پاپيوني در وسط قرار گيرد.

 

 

گره زدن بند کفش به‌صورت مخفي

براي انجام اين گره اول بند کفشتان را از سوراخ دوم بيرون آوريد و قسمت زيرين بند را کنار گذاريد. قسمت رويي را داخل سوراخ مقابل ببريد و اين روش را يک سوراخ در ميان تکرار کنيد.

در آخر انتهاي بند کفشتان را به‌صورت يکي در ميان از بين سوراخ‌هاي مانده رد کنيد. به قسمت سوم رسيديد بند کفش را گره بزنيد.

 

 

گره زدن به‌صورت ضربدري

يکي از رايج‌ترين گره‌ها مي‌باشد. شما مي تونيد بند کفش‌هاي کتاني خود و يا کفش‌هاي رسمي مانند آکسفورد را به اين شکل ببنديد.

 

 

شما با استفاده از گره‌هاي مختلف در کفش مي‌توانيد تنوع ايجاد کنيد. چند نمونه بستن بند کفش را براي شما به‌صورت عکس قرار مي‌دهيم.

 

مناسب کفش‌هاي کتاني

 

مناسب کفش‌هاي اسپرت

کفش‌هاي ورزشي و کتاني